Tractem els trastorns de l’estat d’ànim, de la conducta i de la personalitat.

Nous soignons les troubles de la personnalité, du comportement, et de l’humeur.

Tratamos los trastornos del estado anímico, de la conducta y de la personalidad.

A travers el respecte i l’empàtia, construïm conjuntament un espai terapèutic d’expressió i d’experimentació, confidencial, en confiança i llibertat, afí d’entendre millor el  seu funcionament psicològic, com les seves necessitats i mancances, per poder treballar eficaçment reduint els símptomes en el present, i desenvolupant els seus propis recursos per augmentar les seves capacitats personals de cara al futur.

Comencem per fer una avaluació psicològica, per establir un diagnòstic, i escollir el tractament terapèutic més adequat.

El nostre enfocament integratiu, basat en el construccionisme, ens permet fer servir diverses tècniques terapèutiques per adaptar-nos a la demanda de cada persona, amb el seu context i les seves necessitats especifiques:

 

Segon les necessitats especifiques de cada cas podem recomanar fer una teràpia individual, de parella o familiar.

Aquests són els tipus de dificultats que tractem:

Depressió, ansietat, insatisfacció, crisis, presa de decisions, distorsió del pensament, obsesió, dificultats en les relacions de parella, en les relacions socials, dificultats d’adaptació, gestió emocional, impulsivitat, agressivitat, trastorns de personalitat, TOC, fòbies, trastorn de l’alimentació, etc.

Fem servir aquestes estratègies i recursos:

Reestructuració cognitiva, experiència emocional correctiva, reelaboració narrativa, integració emocional, potenciar autoconeixement, autoestima / autoconcepte / autoimatge, habilitats socials, assertivitat, resiliència, acceptació i compromís.

Dans une approche respectueuse et empathique nous construisons ensemble un espace thérapeutique d’expression et d’expérimentation, confidentiel, en toute confiance et liberté. Ceci afin de vous permettre de mieux comprendre votre fonctionnement psychologique, comme vos besoins, et vos manques, pour pouvoir travailler efficacement à réduire les symptômes présents et développer vos propres ressources pour augmenter vos capacités personnelles dans le futur.

Nous commençons par faire une évaluation psychologique, pour établir un diagnostic, et choisir le traitement thérapeutique le plus adéquat.

Notre orientation intégrative nous permet d’appliquer différentes techniques thérapeutiques pour nous adapter a la demande de chaque personne, avec son contexte et avec ses besoins spécifiques

Suivant les nécessités spécifiques de chaque cas, différentes modalités de thérapie peuvent être utilisés: thérapie individuelle, de couple ou familiale.

Les problématiques que nous soignons sont:

Dépression, anxiété, insatisfaction, crise, prise de décisions, distorsions de la pensée, obsession, difficultés relacionnelles, de couple et autres, difficultés d’adaptation, gestion émotionnel, impulsivité, agressivité, troubles de la personnalité, TOC, phobies, trouble de l’alimentation, etc.

Nous utilisons les stratégies et ressources suivantes:

Restructuration cognitive, expérience émotionnel corrective, réélaboration narrative, intégration émotionnel, augmenter auto-connaissance, auto estime, assertivité, résilience, acceptation et compromis.

Contactar-nos

Ompli el formulari a sota o truqui directament al 651 970 831