Integració del Cicle Vital

2013-12-03 15:07

"El nostre sistema neurològic esta dissenyat per a alertar-nos i protegir-nos dels perills percebuts, però els sistemes defensius creats en un moment determinat de la vida es mantenen encara que ja no siguin necessaris. El treball amb la Integració del Cicle Vital permet als sistemes neuronals anular antigues xarxes neurològiques defensives i crear-ne de noves, mes útils i adaptatives."

Retorna